FORUM reklamowe - FORUM z linkami
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień - OAZA - Wersja do druku

+- FORUM reklamowe - FORUM z linkami (https://forumreklamowe.info)
+-- Dział: Reklamy działalności internetowej / Ogłoszenia (https://forumreklamowe.info/Forum-Reklamy-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-internetowej-Og%C5%82oszenia)
+--- Dział: Reklama stron www (https://forumreklamowe.info/Forum-Reklama-stron-www)
+--- Wątek: Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień - OAZA (/post-Prywatny-O%C5%9Brodek-Leczenia-Uzale%C5%BCnie%C5%84-OAZA)Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień - OAZA - lukas - 04-24-2018

Alkoholizm to choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Choroba nie wybiera,  dotyka bowiem zarówno osoby biedne, jak i te na stanowiskach, które pochodzą z tzw. dobrych domów.

Główne przyczyny alkoholizmu to:
  • różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne 
  • podatność na uzależnienia
  • zaburzony rozwój osobowości
  • nadpobudliwość psychiczna
  • brak odporności na stres
  • choroby somatyczne i psychiczne
  • destrukcyjne oddziaływanie środowiska rodzinnego, szkolnego
  • niepowodzenia w życiu zawodowym lub osobistym 
  • ucieczka przed problemami
  • łatwa dostępność do środków psychoaktywnych
Nieleczony alkoholizm niesie za sobą bardzo wiele konsekwencji fizycznych i społecznych. Osoby uzależnione nie tylko zmagają się z nieprawidłowym funkcjonowanie wielonarządowym, ale również, a może przede wszystkim z obnizeniem samooceny i zniszczeniem relacji między ludzkich. Gdy w grę wchodzą czynniki takie jak utrata samokotroli połączone z przemocą i agresją sytuacja jest bardzo poważna i wymaga natychmiastowego działania dla dobra osoby uzależnionej jak i osób z jej najbliższego otoczenia. Dlatego też sprawą kluczową jest wdrożenie leczenia w systemie zamkniętym, w przypadkach lżejszych ambulatoryjnego w celu uporania się z nałogiem 

Takim ośrodkiem, w których wszystkie osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc jest Oaza. Ośrodek leczący uzależnienia od alkoholu, narkotyków, czy hazardu.

[Obrazek: logo-oaza.png]

87-850 Choceń
Ługowiska 1 

kom.: 883 95 70 70 - 24h
e-mail: info@osrodek-oaza.pl


RE: Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień - OAZA - legenda - 05-24-2018

W Oazie mój brat leczył się z nałogu alkoholowego. Leczenie trwało ponad 6 tygodni, ale w końcu udało się. Niedługo minie rok od zakończenia przez niego terapii w tym ośrodku.